PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Water Management in Industry - AM217005
Anglický název: Water Management in Industry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : M217005, N217011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
This course provides the students with information about water use in industry. For example, the following subjects are discussed: water sources in industry; industrial wastewaters - their sources, approaches to their treatment, legislation concerning their discharge, etc. The students are introduced into the problems of water management in the most water-intensive industries and in agriculture - lectures deal with such topic as water consumption, typical pollutants in wastewaters or suitable techniques of wastewater treatment in concrete industrial branches.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Students will be able to:

describe and explain water management systems in industry - generally and in specific water-intensive industrial branches,

analyse and evaluate water management of an industrial plant,

propose an optimal solution for water management of an industrial plant.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2023)

R: Sengupta P.K., Industrial water resource management: challenges and opportunities for corporate water stewardship. First publish ed. 2018, Oxford;Hoboken, NJ;Chichester, West Sussex;: Wiley.ISBN 1119272505;9781119272502.

R: Industrial water reclamation and reuse to minimize liquid discharge. 2021, Alexandria: Water Environment Federation.ISBN 1572783605;9781572783607.

R:Becker D., C. Jungfer, and T. Track. Integrated Industrial Water Management – Challenges, Solutions, and Future Priorities. Chemie Ingenieur Technik 2019,91(10),1367-1374,ISSN 0009-286X. DOI: https://doi.org/10.1002/cite.201900086.

A:Lens P.,Hulshoff Pol L.,Wilderer P.,Asano T. (Ed.),Water Recycling and Resource Recovery in Industry,IWA Publishing,2002,1843390051

A:Doble M., Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann,2005,Burlington,0750678380

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.09.2023)

https://e-learning.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2023)

písemná zkouška

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

1. Water management in industry.

2. Industrial wastewater discharge - into a public sewer system and into a water course.

3. Dangerous substances and hazardous wastes in industry.

4. Mining waters, ore and coal processing.

5. Metallurgical industry, coke and gas production.

6. Surface treatment of metals.

7. Cooling water, combustion and nuclear power plants.

8. Chemical and pharmaceutical industry

9. Oil refineries a biofuel production.

10. Pulp and paper mills.

11. Textile and tanning industry, glass manufacturing industry.

12. Food industry.

13. Rendering plants.

14. Wastewaters a wastes in agriculture.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Physico-chemical Methods of Wastewater Treatment, Biological Wastewater Treatment

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.11.2023)

none

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha