PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Water Treatment - AM217027
Anglický název: Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Záměnnost : S217008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (27.04.2018)
The course objective is a description of drinking water treatment from ground and surface raw water. Fundamental processes used in drinking water treatment plant are discussed. A part of the course is formed by a student's project dealing.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (26.04.2018)

Students will be able to:

understand and utilized basic design methods for ground and surface water treatment.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (09.08.2019)

R:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005, ISBN 2003024156

A:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,ISBN 0750678763

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (26.04.2018)

Tutor's power point presentations available for enrolled students.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.05.2018)

1. Standards for drinking water quality + EU legislation on drinking water

2. Underground raw water characteristics, underground water treatment

3. Aggressive carbon dioxide, water stabilization

4. Removal of excessive carbon dioxide, removal of iron and manganese

5. Special methods of underground water treatment (including removal of nitrogenous compounds and radio nuclides)

6. Surface raw water characteristics

7. Surface water treatment, coagulation

8. Mixing of suspensions, mixing devices

9. Clarifiers, filtration of suspensions

10. Separation of suspensions by sedimentation

11. Thickening of suspensions and sludge

12. Special methods in drinking water treatment (membrane processes, ion exchange)

13. Disinfection of drinking water

14. Field trip

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Inorganic Chemistry I

Organic Chemistry I

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (27.04.2018)

For the successful passing of the subject students are required to gain at least 51 points from overal number of 100 points in the written test. They have to submit also a simple project dealing with water treatment.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha