PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Water Treatment - S217008
Anglický název: Water Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM217027
Pro druh:  
Garant: Janda Václav prof. Ing. CSc.
Strnadová Nina doc. Ing. CSc.
Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM217027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)
The course objective is production of drinking water from underground and surface raw water icluding their collection. Fundamental processes of water treatment plant including special technologies of underground water treatment (removal of nitrogenous compounds and radio nuclides) are discussed.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Students will be able to:

understand and utilized basic design methods for underground and surface water collection and batreatment.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005, ISBN 2003024156

Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,ISBN 0750678763

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp-en/index

Sylabus
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (02.03.2014)

1. Standards for drinking water quality + EU legislation on drinking water

2. Underground raw water characteristics

3. Underground water treatment, aggressive carbon dioxide, water stabilization, removal of iron and manganese

4. Surface raw water characteristics

5. Surface water treatment, coagulation

6. Mixing of suspensions, mixing devices

7. Clarifiers, filtration of suspensions

8. Separation of suspensions by sedimentation

9. Thickening of suspensions and sludge

10. Special methods of drinking water treatment membrane processes

11. Membrane processes in drinking water treatment

12. Ion exchange in drinking water treatment

13. Field trip

14. Test

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Janda Václav prof. Ing. CSc. (28.08.2013)

Inorganic Chemistry I

Organic Chemistry I

 
VŠCHT Praha