Fluid Mechanics - AM409014
Anglický název: Fluid Mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : M409014, N409065
Je záměnnost pro: M409014
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět Mechanika tekutin navazuje na znalosti získané v předmětu Chemické inženýrství I a umožňuje studentům získat další teoretické a praktické znalosti o vlastnostech tekutin, rovnováze sil v tekutinách za klidu, o pohybu tekutin v silových polích a principech hydraulických strojů. Předmět je zaměřen inženýrsky a v rámci cvičení jsou řešeny praktické úlohy z mechaniky tekutin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět:

Znát základní fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin a principy jejich měření.

Teoretický popis chování tekutin za klidu.

Teoretický popis pohybových rovnic tekutin.

Silové působení tekutin.

Základy počítačové dynamiky tekutin.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z:Janalík J., Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin, VŠB TU Ostrava,2008,9788024819105

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

http://www.vscht.cz/uchi/ped/mgr01.html

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Basic terms from the theory of continuum, forces in fluids, physical properties of fluids.

2. Dimensions and units, dimensional homogeneity, dimensional analysis, Buckingham Pi-theorem.

3. Fluid statics: hydrostatic forces in liquids and gases, measuring the pressure.

4. Hydrodynamics: the equation of continuity.

5. Euler's equation of ideal fluids, Bernoulli equation.

6. Application of Bernoulli’s equation, Torricelli's theorem, unsteady flow, flow through a small hole.

7. Navier-Stokes equations of real fluids.

8. CFD numerical solution of NS equations.

9. Laminar flow between two parallel walls.

10. Laminar flow in a tube of circular cross-section, Hagen-Poiseuille equation.

11. Turbulent flow, kinetic energy, Reynolds equation.

12. Flow in a pipe of circular cross-section, local pressure losses, piping network.

13. Flow past immersed bodies, coefficient of resistance, Kármán vortex street.

14. Momentum equation, forces acting on walls, turbomachinery.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Chemické inženýrství I, Fyzika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 98 / 112