PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fluid Mechanics - S409045
Anglický název: Fluid Mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: AM409014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (24.06.2013)

http://www.vscht.cz/uchi/

Sylabus
Poslední úprava: KNOBLOCL (09.03.2012)

1. Basic terms from the theory of continuum, forces in fluids, physical properties of fluids.

2. Dimensions and units, dimensional homogeneity, dimensional analysis, Buckingham Pi-theorem.

3. Fluid statics: hydrostatic forces in liquids and gases, measuring the pressure.

4. Hydrodynamics: the equation of continuity.

5. Euler's equation of ideal fluids, Bernoulli equation.

6. Application of Bernoulli’s equation, Torricelli's theorem, unsteady flow, flow through a small hole.

7. Navier-Stokes equations of real fluids.

8. CFD numerical solution of NS equations.

9. Laminar flow between two parallel walls.

10. Laminar flow in a tube of circular cross-section, Hagen-Poiseuille equation.

11. Turbulent flow, kinetic energy, Reynolds equation.

12. Flow in a pipe of circular cross-section, local pressure losses, piping network.

13. Flow past immersed bodies, coefficient of resistance, Kármán vortex street.

14. Momentum equation, forces acting on walls, turbomachinery.

 
VŠCHT Praha