PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Strategic Management - AM501013
Anglický název: Strategic Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

R: Mastering Strategic Management – Open Textbook Library. Dostupné z https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/mastering-strategic-management

A: DAVID, F. R. Strategic Management. New Jersey, Prentice Hall, 2011.

A: GRANT, R. M., Contemporary Strategic Analysis. Chichester, 2013.

A: HITT, M., IRELAND, R., HOSKINSSON, R. Strategic Management, South-Western Cengage Learning, Canada, 2011.

A: PEARCE, J., ROBINSON, R. Strategic Management, 4. Edition, Irwin Inc., 1991.

A: SPULBER, D. Economics and Management of Competitive Strategy, Wold Scientific, 2009.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: testy z předepsané knihy, aktivní účast na seminářích (např. formou testu z případové studie), esej v rozsahu 1.500 slov na zadané téma

Zkouška: bodové ohodnocení aktivit zápočtu + zkouška formou eseje

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Management in entrepreneurship – Industry 4.0 philosophy. The content of the Strategic management. Strategic management model.

2. Types of strategies used in strategic planning.

3. Strategy formulation. Mission statement, Vision statement, Strategic goals.

4. Entrepreneurial environment analysis. External environment – strategic management in globalization processes.

5. Entrepreneurial environment analysis. Internal environment. Contemporary access of the performance measurement.

6. Strategic analysis. Risk analysis. Scenario approach and response in strategy design.

7. Strategic plan construction.

8. Strategy implementation. Planning activities.

9. Investment strategies. Growth possibilities of entrepreneurial subjects.

10. Soft skills used in performance growth. The role of human capital in strategy implementation.

11. Communication during strategy implementation. Models for the support of the strategy implementation. Balanced Scorecard.

12. Strategy evaluation. Controlling.in strategic processes.

13. Strategic management in non-profit organizations.

14. Crisis management. Termination of entrepreneurial activities in organization.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Pass: tests from a prescribed book, active participation in seminars (eg in the form of a test from a case study), an essay of 1,500 words on a given topic

Exam: point evaluation of credit activities + exam in the form of an essay

 
VŠCHT Praha