PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sport course - AVV827002
Anglický název: Sport course
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy a sportu (827)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Záměnnost : N827001, N827002, N827003, N827004, N827005, N827005A, V827001, V827002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

1)osvojení pravidel, techniky a taktiky řady pohybových aktivit

2)bezpečnostní pravidla a chování při outdoorových sportech

3)zapojit se do týmové spolupráce

4)sebepoznání, učení k zodpovědnosti

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Studijní opory -

http://ktv.vscht.cz

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Sylabus -

Všeobecný sportovní kurz:pohybové aktivity v přírodě,míčové hry.Zaměřeno na rozvoj fyzické kondice a koordinace, týmové spolupráce, osvojení pravidel a technicko-taktických principů

Kurzy se zaměřením na jednu sportovní aktivitu: intenzivní sportovní činnost, rozvoj kondice,technicko-taktických dovedností, regenerace

Lezecké kurzy:principy a pravidla pohybu ve stěnách,výzbroj, výstroj

Cyklistické kurzy:poznávání zajímavých míst, bezpečné chování v silníčním provozu,výstroj, výzbroj

Turistické kurzy: poznávací výlety,túry po značených stezkách, VHT turistika

Kurzy kanoistiky a vodní turistiky: bezpečnostní pravidla při sjíždění řeky,základní vodácké dovednosti při jízdě na kanoi,táboření v přírodě.

Lyžařské kurzy: Výzbroj, výstroj, údržba a mazání lyží. Technika lyžování na sjezdových a běžeckých lyžích(klasický a volný způsob), snowbording.

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Studijní prerekvizity -

návaznost na základní a středoškolské tělovýchovné vzdělávání

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
 
VŠCHT Praha