PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Tělesná výchova - N827003
Anglický název: Physical Education
Zajišťuje: Ústav tělesné výchovy a sportu (827)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2008 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: N827001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Záměnnost : N827005
Je záměnnost pro: AVV827002, AV827002, V827001, V827002, AV827001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha