PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie barvení - B148018
Anglický název: Practical Training in Dyeing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Záměnnost : N148035
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)
Výuka se zabývá barvením textilií jak z hlediska struktury používaných barviv, tak i z hlediska barveného materiálu. Výuka není zaměřena na průmyslové barvení, ale je přizpůsobena potřebám restaurátorské praxe. Akcentován je proto zejména lázňový způsob barvení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)

Studenti budou umět způsoby předúpravy, barvení, potiskování a konečné úpravy jednotlivých druhů textilních materiálů (bavlna, len, vlna, přírodní hedvábí, syntetická vlákna). Výstupem bude také schopnost dobarvit zmíněné textilie na požadovaný odstín.

Literatura -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)

Kolektiv autorů. Příručka pro textilní barvíře a tiskaře, SODB Praha, 1976

Kryštůfek, J., Machaňová, D., Odvárka, J., Prášil, M. Technologie zušlechťování, TU v Liberci, 2002, ISBN 80-7083-560-5

Hladík, V. Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Kryštůfek, J., Wiener, J. Barvení textilií I., TU v Liberci, 2008, ISBN 978-80-7372-328-6

Kryštůfek, J., Wiener, J., Machaňová, D. Barvení textilií II., TU v Liberci, 2012, ISBN 978-80-7372-796-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)

e-learning

Sylabus -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)

1. Úvod - základní typy barviv a technologií barvení

2. Barvířské výpočty

3. Historie barvení a přírodní barviva

4. Barvení rostlinných vláken I – bavlna (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

5. Barvení rostlinných vláken II – len (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

6. Barvení živočišných vláken I – vlněné sukno (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

7. Barvení živočišných vláken II – vlněná příze (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

8. Barvení živočišných vláken III - hedvábí (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

9. Barvení polyesterových vláken I – vysokotlaký způsob (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

10. Barvení polyesterových vláken II – barvení s přenašečem (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

11. Barvení polyamidových vláken (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

12. Barvení směsných textilií a papíru (předúprava, vlastní barvení, závěrečné úpravy)

13. Zkoušky stálobarevnosti vybarvených textilií

14. Barvení textilií na požadovaný odstín

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)

Chemie vláken, Textilní technologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Drábková Klára Ing. Ph.D. (29.08.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky k zápočtu: průběžné odevzdávání protokolů ze cvičení a obarvení zadaného materiálu na požadovaný odstín.

Zkouška je písemná a případně ústní. Pro absolvování zkoušky je nutné nejprve získat zápočet.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat. Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
6 / 6 154 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha