PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technologie barvení textilií - N148035
Anglický název: Practical Training in Dyeing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Je záměnnost pro: B148018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2012)
Výuka sleduje tři základní okruhy - textilní materiály, strojní zařízení a textilní technologii. Základní typy materiálů v technologii, vlastnost materiálů a jejich vliv na barvení a tisk. Předúprava materiálů, barvení, tisk, konečná úprava-chemická technologie. Strojní zařízení pro předúpravu , tisk , barvení a konečnou úpravu. Výuka je spojena s praktickými cvičeními s oblasti barvení a tisku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

Studenti budou umět:

  • technologie způsobu předúpravy, barvení, potiskování,
  • konečné úpravy jednotlivých druhů textilních materiálů (bavlna, len, vlna, přírodní hedvábí, syntetická vlákna)

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

Z:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií

Z:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981

D:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976

D:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011

D:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002

D:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Studijní opory -
Poslední úprava: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (16.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

1.Úvod, historie přírodních barviv, základní typy materiálů a technologií, vlastnosti materiálů a jejich vliv na barvení, tisk a tedy i vzorování barevnosti.

2.Předúprava celulózových materiálů (bavlna, len).

3.Předúprava živočišných vláken (vlna, hedvábí).

4.Předúprava umělých vláken.

5.Strojní zařízení pro předúpravu.

6.Barvení celulózových vláken,

7.Barvení regenerované celulózy.

8.Barvení živočišných vláken (vlna, hedvábí).

9.Barvení chemických vláken.

10.Barvení směsí vláken.

11.Strojní zařízení pro barvení.

12.Tisk - úvod (způsoby tisku, základní operace, tisk jednotlivých druhů materiálu různými skupinami barviv-tiskací pasty, dokončující operace po tisku).

13.Strojní zařízení pro tisk.

14.Konečné úpravy textilií.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)

Textilní technologie, Materiály památkových objektů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Bartošová Lenka Ing. (01.03.2016)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha