PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza paliv - B215003
Anglický název: Fuels Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://web.vscht.cz/kroufekj
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : N215007
Je záměnnost pro: AB215003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (29.08.2023)
Předmět je zaměřen na osvojení analytických metod sloužících k zjišťování provozních, užitkových a legislativou daných parametrů a charakteristik paliv pevných, kapalných i plynných. Studenti se seznamují s teoriemi vzniku fosilních paliv, s možnostmi jejich využití a s dopadem jejich používání na životní prostředí. Také se seznamují s vlastnostmi, využitím a analýzou alternativních paliv, především tuhých alternativních paliv, FAME a bioetanolu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

Studenti budou umět:

Vybrat vhodnou analytickou metodu k zjištění požadovaného parametru fosilních i alternativních paliv, maziv a ropných frakcí.

Orientovat se v problematice používání paliv a jejich provozních a legislativních parametrů.

Literatura -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (11.11.2022)

Z: Výukový text a prezentace dostupné na e-learningovém kurzu Analýza paliv

D: Šešulka V.: Analýza paliv. SNTL, 1970

D: Hála S., Kuraš S., Popl M., Mostecký J.: Analýza uhlovodíkových surovin. SNTL, Praha 1984

D: současné ASTM a ČSN normy

D: časopis Paliva

Studijní opory -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (29.08.2023)

Výukový text a prezentace dostupné na e-learningovém kurzu Analýza paliv.

Sylabus -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (14.06.2023)

1. Vzorkování a hodnocení uhlí

2. Zpracování a hodnocení dehtu

3. Vznik a vzorkování ropy

4. Vzorkování a hodnocení LPG

5. Hodnocení benzínu

6. Hodnocení motorové nafty

7. Hodnocení leteckých paliv

8. Hodnocení lodních paliv

9. Hodnocení mazacích olejů

10. Hodnocení asfaltů

11. Zdroje, vznik, vzorkování a hodnocení zemního plynu

12. Zdroje, vzorkování a hodnocení tuhých biopaliv

13. Výroba a hodnocení FAME

14. Výroba a hodnocení bioethanolu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (12.12.2017)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kroufek Jiří Ing. Ph.D. (29.08.2023)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat celkem alespoň 50 % bodů z šesti vylosovaných otázek při ústní zkoušce. Seznam otázek, jejich bodové ohodnocení a konkrétní průběh zkoušky je studentům k dispozici v e-learningovém kurzu Analýza paliv.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha