Hygiena a bezpečnost v mikrobiologii - B319006
Anglický název: Hygiene and Safety in Microbiology
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://www.vscht.cz/kch/kestazeni/sylaby/hygiena.pdf
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Záměnnost : AB319006, N319033
Je záměnnost pro: AB319006
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)
Předmět je zaměřen na pochopení manažerských systémů řízení jakosti a bezpečnosti produktů potravinářského a farmaceutického průmyslu. Dále seznamuje studenty s prováděním analýzy rizik, dodržováním pravidel bezpečnosti práce v laboratořích různého typu a kontrolními metodami, využívanými pro průkaz a stanovení mikroorganismů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

Studenti budou umět:

Orientovat se v problematice v rozsahu daného sylabu

Nalézt vhodné informace o manažerských systémech řízení jakosti a bezpečnosti potravinářských a farmaceutických produktů

Literatura -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

Demnerová K.: Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin, skriptum VŠCHT Praha, 2016 ISBN 978-80-7080-957-0

Benešová B., Fusek M., Hubálková P.: Bioléčiva, 2.vyd., skriptum VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-80-7080-955-6

Kuchař M.: Výzkum a vývoj léčiv, skriptum VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-80-7080-677-7

Mortimore S., Wallace C.: HACCP A practical approach, 3rd edition, Springer, 2013, ISBN 978-1-4614-5027-6

Studijní opory -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=462

Sylabus -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

1. Bezpečnost a organizace práce v různých typech mikrobiologických laboratoří; požadavky na vybavení laboratoře pro práci s mikroorganismy z různých skupin.

2. Správná laboratorní praxe, proces akreditace mikrobiologických laboratoří, pravidla pro odběr vzorků pro mikrobiologická stanovení.

3. Výskyt patogenních organismů a mykotoxinů v potravinách, vodě a dalších materiálech.

4. Možnosti průkazu a stanovení patogenních a indikátorových organismů. Klasické kultivační metody a systémy rychlé detekce.

5. Dezinfekční prostředky v biotechnologiích; stanovení povrchové hygieny, stanovení mikroorganismů ve vzduchu.

6. Omezování kontaminace - sterilizace, mrazení, ozařování a další techniky.

7. Rozdíly mezi výrobou potravin, doplňků stravy a léků, výroba potravin nového typu.

8. Prediktivní mikrobiologie; GRAS látky a mikroorganismy, transport mikrobiálních vzorků.

9. Konstrukce ideálního závodu, procesní hygiena.

10. Zavádění a dodržování pravidel systému HACCP, analýza rizik.

11. Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

12. Dodržování iso-norem řady 9000; 22 000 a dalších.

13. Pravidla práce s geneticky modifikovanými organismy.

14. Legislativa EU a dalších států v potravinářství a farmaceutickém průmyslu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Patáková Petra prof. Dr. Ing. (17.09.2023)

Mikrobiologie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.6 18
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.1 30
3 / 3 84 / 84