PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioorganická chemie přírodních látek - B342001
Anglický název: Bioorganic Chemistry of Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Parkan Kamil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB342001, N342001
Je záměnnost pro: AB342001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje se základními skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi a využitím. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a chiralitou, včetně vztahu mezi strukturou a biologickou aktivitou.
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Názvosloví organických sloučenin

Popsat strukturu, vlastnosti a reakce jednotlivých skupin přírodních látek a jejich biogenezi

Určit konfiguraci, chiralitu, pravděpodobné konformace na základě strukturního vzorce

Znázorňovat reakční mechanismy základních typů chemických a biochemických reakcí

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Literatura -

Z: McMurry J.: Organická chemie, 6. vyd., VUT Brno, VŠCHT Praha, 2002, 9788070806371

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Studijní opory -

Poznámky k přednáškám

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Sylabus -

1. Bioorganická chemie, definice přírodních látek, přehled, výskyt a názvosloví

2. Stereochemie přírodních látek, chiralita

3. Isolace sloučeniny, určení struktury

4. Souvislosti mezi strukturou, biogenesí a biologickou aktivitou

5. Monosacharidy, nukleofilní adice na karbonylovou skupinu

6. Oligosacharidy, polysacharidy

7. Aminy, bazicita, nukleofilita

8. Alkaloidy, nukleosidy, drogy, léčiva

9. Hydroxykyseliny, kyselost

10. Aminokyseliny, peptidy, proteiny

11. Lipidy, prostaglandiny

12. Terpenoidy, elektrofilní adice, polyfenoly

13. Antibiotika, drogy, léčiva, patentová politika

14. Určování metabolických cest, značení prekurzorů, sledování metabolitů, falšování potravin

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní kurz organické chemie

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou pro udělení zápočtu jsou dva průběžné testy s výsledkem nad 50 %. Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha