PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rostlinné léky a tradiční medicina - B342006
Anglický název: Plant Remedies and Traditional Medicine
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 125 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : N342025
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je určen studentům prvního a druhého ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je poskytnout vhled do oblasti rostlinných léčiv, jak užívaných v tradiční medicíně např. formou galenických přípravků, tak rostlinných zdrojů pro izolaci lékových substancí. Chemické struktury aktivních látek jsou vysvětlovány na obecné úrovni, pro jejíž pochopení dostačuje středoškolská znalost chemie.
Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oblasti přírodních léčiv a galenických přípravků

Základní typy farmakologických aktivit a reprezentativní příklady jejich botanických zdrojů

Orientovat se v odborné literatuře z oblasti fytofarmakologie a etnobotaniky

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Literatura -

Z: Luděk Jahodář: Farmakobotanika - Semenné rostliny. Karolinum, Praha 2012. ISBN: 9788024620152

D: Pavel Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha 2002. ISBN 80-200-0939-6

D: Pavel Valíček: Rostliny pro zdravý život. Start 2008. ISBN: 978-80-86231-40-2

Z: Luděk Jahodář: Léčivé rostliny v současné medicíně - Co Mathioli ještě nevěděl. Brain Team, Praha 2010. ISBN 978-80-87109-22-9

Poslední úprava: Kubová Petra (02.03.2018)
Studijní opory -

Poznámky k přednáškám, učební text na webových stránkách ústavu

Poslední úprava: MORAVCOJ (27.02.2018)
Sylabus -

1. Historický úvod, základní koncept, literatura

2. Léky a lékové formy, galenika, mechanismus účinku

3. Alkaloidy, výskyt, typy, izolace

4. Alkaloidy, biologické účinky, použití a rizika

5. Monoterpeny, rostlinné oleje

6. Diterpeny, cytostatika, jedy

7. Triterpeny a rostlinné steroidy, karotenoidy

8. Srdeční glykosidy

9. Saponiny, kyanogenní glykosidy, glukosinoláty

10. Jednoduché fenolické sloučeniny, přírodní konzervanty a dezinfekční látky

11. Flavonoidy a lignany, fytoestrogeny

12. Tanniny, chinony

13. Rostlinné aminokyseliny a proteiny

14. Plevel nebo všelék? Souhrn kurzu

Poslední úprava: Kubová Petra (02.03.2018)
Studijní prerekvizity -

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Poslední úprava: Fialová Jana (18.12.2017)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha