PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rostlinné léky a tradiční medicina - N342025
Anglický název: Plant Remedies and Traditional Medicine
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B342006
Pro druh:  
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Cihlářová Petra PharmDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B342006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ342 (26.11.2012)
Předmět je určen studentům prvního a druhého ročníku bakalářského studia. Jeho cílem je poskytnout vhled do oblasti rostlinných léčiv, jak užívaných v tradiční medicíně např. formou galenických přípravků, tak rostlinných zdrojů pro izolaci lékových substancí. Chemické struktury aktivních látek jsou vysvětlovány na obecné úrovni pro jejíž pochopení dostačuje středoškolská znalost chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ342 (26.11.2012)

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oblasti přírodních léčiv a galenických přípravků

Základní typy farmakologických aktivit a reprezentativní příklady jejich botanických zdrojů

Orientovat se v odborné literatuře z oblasti fytofarmakoélogie a etnobotaniky

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

Z: Luděk Jahodář: Farmakobotanika - Semenné rostliny. Karolinum, Praha 2012. ISBN: 9788024620152

D: Pavel Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha 2002. ISBN 80-200-0939-6

D: Pavel Valíček: Rostliny pro zdravý život. Start 2008. ISBN: 978-80-86231-40-2

Z: Luděk Jahodář: Léčivé rostliny v současné medicíně - Co Mathioli ještě nevěděl. Brain Team, Praha 2010. ISBN 978-80-87109-22-9

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ342 (26.09.2013)

Poznámky k přednáškám

Sylabus -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.12.2012)

1. Historický úvod. Základní pojmy. Literatura.

2. Léky a lékové formy. Mechanismy účinku.

3. Alkaloidy: typy alkaloidů, výskyt, izolace.

4. Alkaloidy � látky využívané i zneužívané.

5. Monoterpeny. Rostlinné silice.

6. Diterpeny. Cytostatika a jedy.

7. Triterpeny a rostlinné steroidy. Karotenoidy.

8. Srdeční glykosidy.

9. Saponiny, kyanogenní glykosidy, glukosinoláty.

10. Jednoduché fenoly. Přírodní konzervanty a desinfekce.

11. Flavonoidy a lignany. Fytoestrogeny.

12. Třísloviny. Chinony.

13. Rostlinné aminokyseliny a proteiny.

14. Plevel nebo panacea? Shrnutí kursu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr. (19.11.2012)

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr. (19.11.2012)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha