PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - B402008
Anglický název: Laboratory of characterization of nano and microsystems
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Záruba Kamil doc. Ing. Ph.D.
Člupek Martin Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N402079
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět pro 5. semestr studia s účelem seznámit studenty s analytickými a fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nanosystémů. Jednotlivé úlohy budou zajištěny na ústavech 402, 403, 409 a 444.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní postupy měření vzorků vybranými fyzikálně-chemickými metodami charakterizace nano a mikrosystémů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Literatura -

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní opory -

Laboratorní návody budou dodány v jednotlivých laboratořích.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Metody výuky -

Laboratorní cvičení

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Sylabus -

1. Stanovení závislosti povrchového napětí vodného roztoku tenzidu na koncentraci

2. Morfologická analýza pomocí mikroskopie atomárních sil (AFM)

3. Elektrostatický náboj práškových materiálů

4. Měření střední molární hmotnosti polymeru (reometr)

5. Ramanova mikrospektroskopie

6. Povrchová plasmonová rezonance

7. Reflexní spektrometrie

8. Impedanční spektroskopie

9. Elektronová mikroskopie

10. Měření hustoty práškových porézních materiálů plynovým pyknometrem

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalost a zkušenost s prací v chemické laboratoři.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha