PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy strojnictví - B444006
Anglický název: Fundamentals of Machinery
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Staré označení: ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB444006, N444005
Je záměnnost pro: AB444006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)
Předmět Základy strojnictví seznámí studenta s oborem, který představuje důležitou součást vzdělání inženýrů technického směru. Studenti chemie budou vzděláni v příbuzných technických odvětvích a budou schopni lépe komunikovat s ostatními odborníky průmyslových pracovních týmů. Mezi nejdůležitější součásti výuky patří základy technického kreslení, čtení technické dokumentace, vlastnosti konstrukčních materiálů a základy konstrukcí zařízení používaných v chemickém průmyslu (potrubí, čerpadla, tlakové nádoby, tepelné výměníky, součásti pro přenos rotačního pohybu...).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

Základy technického kreslení a čtení technické dokumentace

Základny programu CAD.

Orientovat se v oblasti strojírenských materiálů.

Orientovat se oblasti v oblastech strojírenských technologií, součástí strojů a konstrukcích průmyslových zařízení.

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, 1999. ISBN: 80-7080-172-7

Z: Základy strojnictví II, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, 2000. ISBN: 80-7080-232-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-bakalarskeho-studia/4-n444005-zaklady-strojnictvi

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

• lectures and consultations

• seminars mainly focused on technical drawing

• written tutorial texts and pictorial material

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (29.05.2019)

Studium je kontrolováno formou závěrečného zápočtového testu a ústní zkouškou (více v Podmínkách zakončení předmětu).

Sylabus -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

1. Úvod a zásady tvorby technické dokumentace.

2. Výkresová dokumentace jedné součásti.

3. Výkresová dokumentace sestav.

4. Vlastnosti a struktura materiálů.

5. Konstrukční materiály.

6. Technologie #1 (lití, tváření).

7. Technologie #2 (obrábění, speciální technologie, povrchové úpravy).

8. Rozebíratelná spojení konstrukčních dílů (šroubové spoje, kolíky, klíny, pera).

9. Trvalá spojení konstrukčních dílů (nýtování, lisování, svařování, pájení, lepení).

10. Součásti pro přenos pohybu.

11. Potrubí a potrubní sítě.

12. Čerpadla, kompresory, vývěvy

13. Tlakové nádoby.

14. Tepelné výměníky.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (29.05.2019)

Matematika, Fyzika, základy Fyzikální chemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Matematika A, Fyzika I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (29.05.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí zápočtového testu jehož majoritní podíl spočívá v narýsování technického výkresu zadané reálné součástky.

Další podmínkou je zvládnutí ústní zkoušky. Z okruhu zkouškových otázek jsou vyjmuta témata týkající se technického kreslení a tvorby výrobních výkresů.

Okruh otázek ústní zkoušky se týká 1) klasických strojařských oborů; 2) materiálů.

Zápočet není klasifikovaný a je podmíněn především schopností studenta narýsovat technický výkres. U ústní zkoušky je student ohodnocen na základě prokázání rozsahu svých znalostí z oblasti klasických strojních oborů a konstrukčních materiálů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 4 62 / 112
 
VŠCHT Praha