PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Základy strojnictví - N444005
Anglický název: Fundamentals of Machinery
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B444006
Pro druh:  
Staré označení: ZS
Garant: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB444006, B444006
Anotace -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)
Předmět Základy strojnictví seznámí studenta s oborem, který představuje důležitou součást vzdělání inženýrů technického směru. Studenti chemie budou vzděláni v příbuzných technických odvětvích a budou schopni lépe komunikovat s ostatními odborníky průmyslových pracovních týmů. Mezi nejdůležitější součásti výuky patří základy technického kreslení, čtení technické dokumentace, vlastnosti konstrukčních materiálů a základy konstrukcí zařízení používaných v chemickém průmyslu (potrubí, čerpadla, tlakové nádoby, tepelné výměníky, součásti pro přenos rotačního pohybu...).
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Studenti budou umět:

Základy technického kreslení a čtení technické dokumentace

Základny programu CAD.

Orientovat se v oblasti strojírenských materiálů.

Orientovat se v oblastech strojírenských technologií, součástí strojů a konstrukcích průmyslových zařízení.

Literatura -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Z: Základy strojnictví I., Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, ISBN: 80-7080-172-7

Z: Základy strojnictví II., Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, ISBN: 80-7080-232-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-bakalarskeho-studia/4-n444005-zaklady-strojnictvi

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (28.01.2008)

• lectures and consultations

• seminars mainly focused on technical drawing

• written tutorial texts and pictorial material

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: TAJ444 (28.01.2008)

Written test: the main part is the technical drawing of the requested technical component; next parts may include questions concerning material properties, types and usage of the industry machinery; technical calculations are the important part of the test.

Sylabus -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

1. Úvod a zásady tvorby technické dokumentace.

2. Výkresová dokumentace jedné součásti.

3. Výkresová dokumentace sestav.

4. Vlastnosti a struktura materiálů.

5. Konstrukční materiály.

6. Technologie #1 (lití, tváření).

7. Technologie #2 (obrábění, speciální technologie, povrchové úpravy).

8. Rozebíratelná spojení konstrukčních dílů (šroubové spoje, kolíky, klíny, pera).

9. Trvalá spojení konstrukčních dílů (nýtování, lisování, svařování, pájení, lepení).

10. Součásti pro přenos pohybu.

11. Potrubí a potrubní sítě.

12. Čerpadla, kompresory, vývěvy

13. Tlakové nádoby.

14. Tepelné výměníky.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (07.11.2012)

Mathematics, Physics, basics of Physical Chemistry

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D. (08.02.2018)

Matematika I, Fyzika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha