PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metalurgie železa a neželezných kovů - M106007
Anglický název: Metallurgy of Iron and Non-ferrous Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořák Petr Ing. Ph.D.
Záměnnost : N106014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (26.01.2022)
První část předmětu se věnuje základním procesům výroby surového Fe ve vysoké peci, alternativním procesům přímé redukce železných rud a výrobě oceli, včetně zpracování vyrobených hutních polotovarů. Druhá část předmětu je zaměřena na postupy a technologie výrob jak běžných, tak vzácnějších neželezných kovů. Okrajově se dotýká i zpracování některých druhů kovonosných odpadů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Studenti budou umět: Orientovat se v technologiich výroby surového železa a oceli, přímé redukce železa z rud a technologiích výroby a rafinace základních a vybraných dalších neželezných kovů.

Literatura -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (26.01.2022)

Z: Brož L. a kol.: Hutnictví železa, SNTL/Alfa Praha 1988

Z: Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL/Alfa Praha 1972

Z: Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, ISBN: 8070995270

Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metallurgy: Principles and Practise, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Weinheim, ISBN: 3527303766

D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, ISBN: 0408053690

Studijní opory -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.01.2018)

Prezentace vyučujícího.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Sylabus -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (26.01.2022)

1. Vývoj výroby Fe z rud. Suroviny pro výrobu Fe.

2. Příprava vysokopecní vsázky. Procesy při výrobě surového Fe ve vysoké peci.

3. Provoz vysoké pece. Tavná redukce a přímá výroba Fe z rud.

4. Zkujňovací operace a používaná zařízení.

5. Rafinace oceli.

6. Odlévání oceli, zpracování hutních polotovarů.

7. Výroba litiny a speciálních druhů ocelí.

8. Úvod do výroby neželezných kovů. Výroba Pb.

9. Výroba Zn, Cu.

10. Výroba Ni, Sn.

11. Výroba Al, Mg.

12. Výroba ušlechtilých a stopových kovů.

13. Výroba vysokotavitelných kovů, U, polovodičových prvků.

14. Výroba feroslitin. Kovonosné odpady.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (15.01.2018)

Kovové materiály

Chemická metalurgie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Petr Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Složení ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 3 84
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha