PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství - M107015
Anglický název: Glass-ceramic Materials for Pharmacy and Medicine
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N107029
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základy technologie skla, sklokeramiky a keramiky a s jejich typickými vlastnostmi. Ukazuje základní modely mechanisů a kinetiky interakce skelných a sklokeramických materiálů s vodnými roztoky a tělními tekutinami. Seznamuje posluchače s principy vývoje materiálů pro medicínu a farmaceutický průmysl a s testováním jejich funkčních vlastností.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní kroky a procesy při výrobě skla, sklokeramiky a keramiky

Vybrat vhodné metody pro charakterizaci chemického a fázového složení biomateriálů a jejich povrchů a pro testování jejich funkčních vlastností

Využít fyzikálně-chemické modely pro popis interakce materiálů s tělním prostředím a s kapalnými lékovými formami

Navrhnout úpravy materiálů s cílem zvýšení jejich biokompatibility, bioaktivity či chemické odolnosti

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z: Helebrant A.: Elektronická prezentace přednášek poskytovaná studentům se zapsaným předmětem

D: Mann S.: Biomineralization. Oxford University Press, Oxford 2001, ISBN 0-19-850882-4

D: Williams D. (ed.): Concise Encyclopedia of Medical and Dental Materials. Pergamon Press, 1990, ISBN 0-08-036194-3

D: Jones J.R., Clare A.G. (eds.): Bio-glasses. An Introduction. John Wiley and Sons, Ltd., 2012, ISBN 978-0-470-71161-3

Poslední úprava: Helebrant Aleš (10.01.2018)
Studijní opory -

www.journals.elsevier.com/biomaterials

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1. Sklo, keramika, sklokeramika - základní definice a struktura

2. Základy technologie skla

3. Základy technologie keramiky

4. Základy technologie sklokeramiky

5. Porovnání vlastností ANM s kovovými a polymerními materiály

6. Procesy při přípravě a použití ANM - difúze, přestup tepla

7. Procesy při přípravě a použití ANM - slinování

8. Procesy při přípravě a použití ANM - rozpouštění, krystalizace

9. Skla pro farmaceutické laboratoře a obaly

10. Bioinertní materiály

11. Bioaktivní a bioresorbovatelné materiály

12. Interakce skla a keramiky s vodnými roztoky - základní děje a mechanismy

13. Interakce skla a keramiky s vodnými roztoky - kinetické a termodynamické modely

14. Funkční povlaky pro skla a keramiku (zvýšení chemické odolnosti, bioaktivní a antibakteriální povlaky)

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Příprava a předvedení individuálního projektu, písemná zkouška

Poslední úprava: Helebrant Aleš (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha