PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství - N107029
Anglický název: Glass-ceramic Materials for Pharmacy and Medicine
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2013 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M107015
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět seznamuje studenty se základy technologie skla, sklokeramiky a keramiky a s jejich typickými vlastnostmi. Ukazuje základní modely mechanisů a kinetiky interakce skelných a sklokeramických materiálů s vodnými roztoky a tělními tekutinami. Seznamuje posluchače s principy vývoje materiálů pro medicínu a farmaceutický průmysl a s testováním jejich funkčních vlastností.
Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní kroky a procesy při výrobě skla, sklokeramiky a keramiky

Vybrat vhodné metody pro charakterizaci chemického a fázového složení biomateriálů a jejich povrchů a pro testování jejich funkčních vlastností

Využít fyzikálně-chemické modely pro popis interakce materiálů s tělním prostředím a s kapalnými lékovými formami

Navrhnout úpravy materiálů s cílem zvýšení jejich biokompatibility, bioaktivity či chemické odolnosti

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Literatura -

Z: Helebrant A.: Elektronická prezentace přednášek poskytovaná studentům se zapsaným předmětem

D: Mann S.: Biomineralization. Oxford University Press, Oxford 2001, ISBN 0-19-850882-4

D: Williams D. (ed.): Concise Encyclopedia of Medical and Dental Materials. Pergamon Press, 1990, ISBN 0-08-036194-3

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Studijní opory -

www.journals.elsevier.com/biomaterials

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Sylabus -

1. Sklo, keramika, sklokeramika - základní definice a struktura

2. Základy technologie skla

3. Základy technologie keramiky

4. Základy technologie sklokeramiky

5. Porovnání vlastností ANM s kovovými a polymerními materiály

6. Procesy při přípravě a použití ANM - difúze, přestup tepla

7. Procesy při přípravě a použití ANM - slinování

8. Procesy při přípravě a použití ANM - rozpouštění, krystalizace

9. Skla pro farmaceutické laboratoře a obaly

10. Bioinertní materiály

11. Bioaktivní a bioresorbovatelné materiály

12. Interakce skla a keramiky s vodnými roztoky - základní děje a mechanismy

13. Interakce skla a keramiky s vodnými roztoky - kinetické a termodynamické modely

14. Funkční povlaky pro skla a keramiku (zvýšení chemické odolnosti, bioaktivní a antibakteriální povlaky)

Poslední úprava: Helebrant Aleš (31.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I, Fyzikální chemie II

Poslední úprava: Helebrant Aleš (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha