PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nanostruktury pro elektroniku a optoelektroniku - M126009
Anglický název: Nanostructures for electronics and optoelectronics
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N126032
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je určen pro studenty, kteří chtějí získat znalosti v oblasti aplikace nanomateriálů a nanostruktur v elektronice a optoelektronice. Po nezbytném úvodu týkajícím se vlastností základních elektronických a optoelektronických prvků budou studenti seznámeni s přehledem základních technologických operací využívaných v mikroelektronice a s aplikací tranzistorů v moderní mikroelektronice. Další náplň předmětu bude zaměřena na problematiku redukce rozměrů struktur, speciální tranzistory a na tzv postkřemíkovou elektroniku. Závěrem budou studenti seznámeni s přehledem paměťových médií a se základy spintroniky.
Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát:

Vlastnosti základních elektronických struktur (PN přechod, bipolární tranzistor, MOS FET tranzistor) optoelektronických struktur (fotodioda, laser, optické vlákno).

Přehled základních materiálů využívaných v mikroelektronice a technologie přípravy nanostruktur.

Problematiku zmenšování struktur mikroelektroniky, struktury moderních tranzistorů a materiálové základy postkřemíkové mikroelektroniky.

Principy a konstrukci moderních paměťových médií, základní principy spintroniky.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Literatura -

Z: R. Waser: Nanoelectronics and Information Technology, Advanced Electronic Materials and Novel Devices. WILEY-VCH Verlag 2005,ISBN 3-527-40363-9

Z: P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT, Praha 1989.

Z: P. Macháč, V. Myslík: Struktury a technologie mikroelektroniky II. Skriptum VŠCHT, Praha 1989, ISBN 80-7080-021-6.

Z: J. Voves: Kvantové elektronické struktury. Skriptum ČVUT, Praha 1995, ISBN 80-01-01350-2

Z: P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005, ISBN 978-0-471-21573-8

Z: S. Luryi, J.M. Yu, A. Zaslavsky: Future trends in microelectronics, John Wiley and Sons, Inc. 2007, ISBN 978-0-470-08146-4

D: S.M. Sze, K.Ng.Kwok: Physics of Semiconductor Devices, Wiley-Interscience, New York 2006, ISBN 978-0-470-6830-4

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Studijní opory -

http://www.learned.cz/userfiles/pdf/prednasky-cleny-odborne/tomas.jungwirth_1209.pdf

http://www.roznovskastredni.cz/dwnl/pel2005/05/musil.pdf

https://www.journals.elsevier.com/microelectronic-engineering/special-issues

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48933-9_35

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na přednáškách

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Sylabus -

1. Základy fyziky polovodičů.

2. Vývoj elektroniky a integrovaných obvodů, hustota integrace, Moorův zákon

3. Princip PN a Schottkyho přechodu.

4. Povrchové vlastnosti polovodičů, MIS struktura, MOSFET tranzistor.

5. Tranzistorový jev, bipolární tranzistor.

6. Polovodičové součástky pro velmi vysoké kmitočty.

7. Základní optoelektronické prvky.

8. Optoelektronické struktury.

9. Technologie přípravy polovodičových struktur.

10. Nekřemíkové elektronické prvky a struktury.

11. Aplikace tranzistorů v mikroelektronice

12. Problematika zmenšování rozměrů elektronických prvků.

13. Přehled paměťových struktur.

14. Spintronika, princip a využití.

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Studijní prerekvizity -

N126012 Úvod do elektroniky

N126026 Základy nanomateriálů

N108006 Chemie a fyzika pevných látek nebo N108004 Úvod do studia materiálů

N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování zkoušky

Poslední úprava: Řezníčková Alena (21.10.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 126 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha