PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Laboratorní projekt technologie vody I - M217021
Anglický název: Water Technology: Laboratory Project I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N217034
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je naučit studenty prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

na základě dostupných informací zvolit vhodný způsob řešení daného problému,

samostatně provádět experimentální činnost v laboratoři,

vyhodnotit výsledky experimentů a vyvodit z nich patřičné závěry.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Zadání projektu.

2.-14. Individuální práce na projektu, konzultace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Hydrochemie, Analytika vody

Poslední úprava: Bindzar Jan (23.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

O výsledcích svých projektů studenti podají zprávu formou powerpointové prezentace před komisí složenou z pedagogických pracovníků ústavu. Jejich výkon (jak při samotných laboratorních pracích, tak při prezentaci) bude ohodnocen klasifikovaným zápočtem.

Poslední úprava: Bindzar Jan (21.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Práce na individuálním projektu 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 50

 
VŠCHT Praha