PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt oboru technologie vody I - N217034
Anglický název: Water Technology: Project I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M217021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.11.2012)
Cílem předmětu je naučit studenty prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (17.07.2013)

Studenti budou umět:

na základě dostupných informací zvolit vhodný způsob řešení daného problému,

samostatně provádět experimentální činnost v laboratoři,

vyhodnotit výsledky experimentů a vyvodit z nich patřičné závěry.

Literatura -
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.11.2012)

Z:Podle podle pokynů vedoucího práce

Studijní opory -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (12.07.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Sylabus -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (16.07.2013)

1. Zadání projektu.

2.-14. Individuální práce na projektu, konzultace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (12.07.2013)

Hydrochemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Práce na individuálním projektu 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha