PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Probiotika a funkční potraviny II - M322009
Anglický název: Probiotics and Functional Food II
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N322025
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na charakteristiku a legislativní vymezení potravin s funkčními vlastnostmi. Největší pozornost je věnována potravinám s probiotiky. Studenti se seznámí s podrobnou charakteristikou probiotických mikroorganismů, s kritérii jejich výběru, funkčními vlastnostmi a s jejich použitím v potravinářských technologiích. Rozšíří si znalosti o bakteriích mléčného kvašení. Dále bude studován vliv prebiotik na růst probiotických organismů, struktura a vlastnosti prebiotik, zdroje a použití v potravinách. Předmět se zabývá rovněž složením jednotlivých komodit (mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zelenina) v souvislosti s jejich významem ve výživě a potencionálním vliv na zdraví konzumentů.
Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v základních legislativních dokumentech o zdravotních a nutričních tvrzeních, biopotravinách a označování potravin
  • posuzovat funkční vlastnosti probiotických mikroorganismů, jejich bezpečnost
  • prohloubí si znalosti o bakteriích mléčného kvašení a jejich důležitých metabolitech
  • navrhnout použití probiotik v potravinářských technologiích včetně vhodného způsobu jejich stanovení
  • komunikovat s odborníky na výživu, zhodnotit mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zeleninu jako funkční potraviny
  • posoudit význam jednotlivých složek potravin ve výživě
Poslední úprava: Horáčková Šárka (26.01.2018)
Literatura -

Z: Lee Y. K., Salminen S.: Handbook of probiotics and prebiotics. Willey-Blackwell Publishing 2009. ISBN 978-0-4701-35440

D: Mozzi F., Raya R. R., Vignolo G. M.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Applications. Willey-Blackwell Publishing 2010. ISBN 978-0-8138-1583

D: Farnworth E.R.: Handbook of Fermented Functional Foods. CRC Press 2008. ISBN 978-1-4200-5326-5

Poslední úprava: Horáčková Šárka (01.07.2024)
Studijní opory -

Studijní materiály pro přihlášené studenty: on line e-learning.

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Sylabus -

1. Definice a historie funkčních potravin, související legislativa, zdravotní, výživová tvrzení

2. Charakteristika mikroflóry lidského těla a její význam

3. Definice a kritéria pro probiotické mikroorganismy

4. Probiotika ze skupiny bakterií mléčného kvašení, metabolismus, použití, komerční probiotické kmeny

5. Charakteristika dalších probiotických mikroorganismů (bifidobakterie, sporulující probiotika apod.) a jejich použití

6. Zdravotně a technologicky významné metabolity probiotických mikroorganismů

7. Zdravotní benefity probiotik, modulace imunitního systému, laktosová intolerance, bioaktivní peptidy

8. Aplikace probiotik do potravin, faktory ovlivňující jejich stabilitu probiotik, stanovení počtu BMK a probiotik

9. Prebiotika, struktura, charakteristika, výskyt, výroba; synbiotika

10. Potraviny nového typu, geneticky modifikované mikroorganismy s důrazem na modifikované BMK

11. Mléko a mléčné výrobky jako funkční potraviny, význam mléčných bílkovin a mléčného tuku ve výživě, oligosacharidy mateřského mléka

12. Rostlinné oleje jako funkční potraviny, doprovodné látky tuků a olejů

13. Ovoce, zelenina, maso, ryby, vejce jako funkční potraviny

14. Cereálie, pseudocereálie a luštěniny jako funkční potraviny

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie B320007

Mikrobiologie potravin a kosmetiky M322004

Potravinářská biochemie M320044

Poslední úprava: Kubová Petra (24.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha