PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Probiotika a funkční potraviny II - N322025
Anglický název: Probiotics and Functional Food II
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M322009
Garant: Horáčková Šárka doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M322009
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na charakteristiku a legislativní vymezení potravin s funkčními vlastnostmi. Největší pozornost je věnována potravinám probiotickým, studenti se seznámí s podrobnou charakteristikou probiotických mikroorganismů (hlavně rodu Lactobacillus a Bifidobacterium), s kritérii jejich výběru, funkčními vlastnostmi a s jejich použitím v potravinářských technologiích. Dále bude studován vliv prebiotik na růst probiotických organismů, jejich vlastnosti, zdroje a použití v potravinách. Předmět je zaměřen rovněž na složení jednotlivých komodit (mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zelenina) v souvislosti s jejich vlivem na lidské zdraví.
Poslední úprava: Horáčková Šárka (05.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • orientovat se v základních legislativních dokumentech o zdravotních a nutričních tvrzeních, biopotravinách a označování potravin
  • posuzovat funkční vlastnosti probiotických mikroorganismů, jejich bezpečnost
  • navrhnout použití probiotik v potravinářských technologiích včetně vhodného způsobu jejich stanovení
  • komunikovat s odborníky na výživu, zhodnotit mléko, tuky a oleje, cereálie, ovoce a zeleninu jako funkční potraviny.
Poslední úprava: Horáčková Šárka (06.08.2013)
Literatura -

Z: Lee Y. K., Salminen S.: Handbook of probiotics and prebiotics. Willey-Blackwell Publishing 2009. ISBN 978-0-4701-35440

D: Mozzi F., Raya R. R., Vignolo G. M.: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Applications. Willey-Blackwell Publishing 2010. ISBN 978-0-8138-1583

D: Farnworth E.R.: Handbook of Fermented Functional Foods. CRC Press 2008. ISBN 978-1-4200-5326-5

Poslední úprava: Horáčková Šárka (14.11.2014)
Studijní opory -

http://tresen.vscht.cz/tmt/studium/magisterske-studium/

Studijní materiály budou poskytnuty přihlášeným studentům při jednotlivých přednáškách.

Poslední úprava: Horáčková Šárka (06.08.2013)
Sylabus -

1. Definice a historie funkčních potravin, související legislativa

2. Charakteristika mikrobioty lidského těla a její význam

3. Definice a kritéria pro probiotické mikroorganismy

4. Probiotika-charakteristika hlavních probiotických mikroorganismů ze skupiny BMK, komerční probiotické kmeny

5. Probiotika-charakteristika dalších probiotických mikroorganismů

6. Zdravotně a technologicky významné metabolity probiotických mikroorganismů

7. Zdravotní benefity probiotik, příklady zdravotních studií

8. Probiotické výrobky, faktory ovlivňující stabilitu probiotik v potravinách, problematika stanovení probiotických mikroorganismů

9. Prebiotika a synbiotika

10. Potraviny nového typu, geneticky modifikované organismy

11. Cereálie, pseudocereálie a luštěniny jako funkční potraviny

12. Rostlinné oleje jako funkční potraviny

13. Ovoce, zelenina, maso, ryby, mořské plody a vejce jako funkční potraviny

14. Mléko a mléčné výrobky jako funkční potraviny

Poslední úprava: Horáčková Šárka (21.09.2018)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie N320009

Mikrobiologie potravin a kosmetiky N322003

Poslední úprava: SMIDOVAL (16.12.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 55
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 111 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Průběžné a zápočtové testy 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha