PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Návrh léčiv - M402020
Anglický název: Drug design
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : N402056
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)
Hledání nových léčiv za pomocí znalosti biologického cíle je komplexní záležitostí. Tento předmět je zaměřen na chemickou podstatu tohoto problému.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Studenti budou schopni aplikovat různé techniky při řešení problémů spojených se vznikem nových léčiv.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Z: http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Z: http://www.alga.cz/users/tichym/AMB/12_drugdiscovery.ppt

Z: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

D: http://mediaserver.aapspharmaceutica.com/meetings/DDS/Integration%20of%20In%20Silico%20Models%20in%20Drug%20Design.pdf

D: http://pharm.swu.ac.th/web_npec/content/JOURNAL/LectureAutoDock.pdf

D: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

1.Identifikace biologického cíle

2.Cílení léčiva na proteiny

3.Cílení léčiva na DNA

4.Další biologické cíle

5.Design léčiv: výpočetní metody.

6.Molekulární modelování, Docking

7.Návrh cytostatik podle funkce a cílové biologické struktury

8.Cytostatika

9.Návrh antivirotik

10.Antivirotika I

11.Navrh léčiv pro CNS

12.Navrh léčiv pro CVS

13.Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva I

14. Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva II

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (05.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Vosmanská Magda Ing. CSc. (21.02.2018)

Zkouška probíhá formou písemné i ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.7 48
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha