PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Návrh léčiv - N402056
Anglický název: Drug design
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora David prof. Dr. RNDr.
Je záměnnost pro: M402020
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Hledání nových léčiv za pomocí znalosti biologického cíle je komplexní záležitostí. Tento předmět je zaměřen na chemickou podstatu tohoto problému.
Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou schopni aplikovat různé techniky při řešení problémů spojených se vznikem nových léčiv.

Poslední úprava: VED402 (01.10.2013)
Literatura -

Z: http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Z: http://www.alga.cz/users/tichym/AMB/12_drugdiscovery.ppt

Z: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

D: http://mediaserver.aapspharmaceutica.com/meetings/DDS/Integration%20of%20In%20Silico%20Models%20in%20Drug%20Design.pdf

D: http://pharm.swu.ac.th/web_npec/content/JOURNAL/LectureAutoDock.pdf

D: http://www.cc.nih.gov/training/training/principles/slides/DrugDevProgram08-09oneslide.pdf

Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)
Sylabus -

1.Identifikace biologického cíle

2.Cílení léčiva na proteiny

3.Cílení léčiva na DNA

4.Další biologické cíle

5.Design léčiv: výpočetní metody.

6.Molekulární modelování, Docking

7.Návrh cytostatik podle funkce a cílové biologické struktury

8.Cytostatika

9.Návrh antivirotik

10.Antivirotika I

11.Navrh léčiv pro CNS

12.Navrh léčiv pro CVS

13.Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva I

14. Přirodní látky jako strukturní prvky pro moderní léčiva II

Poslední úprava: TAJ402 (29.04.2010)
Studijní prerekvizity -

Žádné.

Poslední úprava: VED402 (30.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha