PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilé metody zpracování signálů - M402033
Anglický název: Advanced Methods of Signal Processing
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402100
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)
Přednáška seznámí studenty s pokročilými metodami matematického zpracování signálů, s pokročilými metodami filtrování, vyhlazování, modulací a demodulací. Přednáška bude obsahovat jak obecné principy, tak konkrétní aplikace v oblasti analztické chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

Studenti budou umět:

řešit úlohy spojené s dekódováním elektronické informace, která je důsledkem experimentální činnosti. Budou umět navrhnout a vytvořit numerické filtry, budou umět potlačit, případně odstranit šum a budou zběhlí ve využívání jednoduchých, případně vícenásobných modulačních technik. Numerické zpracování experimentů včetně simulací, dekonvolucí apod.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)

Z: Steven W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, ISBN-10: 0966017633

Z: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Estimation theory, Prentice Hall; 1 edition (April 5, 1993), ISBN-10: 0133457117

Z: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Detection theory, Prentice Hall; 1 edition (February 6, 1998), ISBN-10: 013504135X

Z: Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, Wiley; 1 edition (April 11, 1996), ISBN-10: 0471594318

D: Jan. J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, 1997

Studijní opory -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (23.02.2018)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (23.02.2018)

1. Obecná definice spojitého a diskrétného signálu.

2. Vzorkování signálu, Nyquistův teorém, kvantování signálu.

3. Signál s náhodnou složkou a jeho vlastnosti.

4. Konvoluce v případě spojitého a diskrétního signálu, kruhová konvoluce.

5. Kauzální filtrace a vyhlazování spojitého a diskrétního signálu, přístrojová funkce.

6. Definice a vlastnosti spojité Fourierovy transformace.

7. Definice a vlastnosti diskrétní Fourierovy transformace.

8. Spojitá a diskrétní Hilbertova transformace.

9. Analytický signal a jeho výhody při zpracování ve frekvenční oblasti.

10. Speciální filtry I: Savitzky-Golay, jeho motivace a frekvenční vlastnosti.

11. Speciální filtry II: Wiener, jeho motivace a frekvenční vlastnosti.

12. Speciální filtry III: Kalmán, jeho motivace a frekvenční vlastnosti.

13. Amplitudová, frekvenční a fázová modulace signálu.

14. Amplitudová, frekvenční a fázová demodulace signálu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D. (23.02.2018)

Matematika

Fyzika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.1 30
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
Účast na seminářích 0.9 26
4 / 5 96 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha