PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pokročilé metody zpracování signálů - N402100
Anglický název: Advanced Methods of Signal Processing
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M402033
Pro druh:  
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M402033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)
Přednáška seznámí studenty s pokročilými metodami matematického zpracování signálů, s pokročilými metodami filtrování, vyhlazování, modulací a demodulací. Přednáška bude obsahovat i vazby na práci s hardwarem pro řízení experimentů a základy řízení experimentů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)

Studenti budou umět:

řešit úlohy spojené s dešifrováním elektronické informace, která je důsledkem experimentální činnosti. Budou umět navrhnout a vytvořit numerické filtry, budou umět potlačit, případně odstranit šum a budou zběhlí ve využívání jednoduchých, případně vícenásobných modulačních technik. Numerické zpracování experimentů včetně simulací, dekonvolucí apod.

Literatura -
Poslední úprava: KNOBLOCL (12.06.2013)

Z: Steven W. Smith: The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, ISBN-10: 0966017633

Z: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Estimation theory, Prentice Hall; 1 edition (April 5, 1993), ISBN-10: 0133457117

Z: Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing � Detection theory, Prentice Hall; 1 edition (February 6, 1998), ISBN-10: 013504135X

Z: Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling, Wiley; 1 edition (April 11, 1996), ISBN-10: 0471594318

D: Jan. J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT v Brně, 1997

Studijní opory -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: VED402 (14.12.2012)

1. Obecná formulace signálu a šumu

2. Stochastický signál

3. Šum

3. Modulace signálu (amplitudová, frekvenční, fázová)

4. Demodulace signálu

5. Digitalizace signálu, vzorkování

6. Konvoluce

7. Diskrétní Fourierova transformace

8. Aplikace DFT

9. Vlastnosti DFT

10. Filtrování signálu (Wienerův filtr, Kalmánův filtr, atd.)

11. Vyhlazování signálu

12. Syntéza signálu

13. Regrese - lineární a nelineární

14. Softwarové a hardwarové řízení experimentů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED402 (04.10.2013)

Matematika

Fyzika

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha