PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Senzorová analýza - M402044
Anglický název: Sensor analysis
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N402066
Anotace -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (31.01.2018)
Předmět je zaměřen na oblast chemických senzorů (především optických a elektrochemických) navržených a využívaných hlavně pro stanovení léčiv a biologický významných analytů. Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o základních principech a vlastnostech senzorů, jejich návrhu, přípravě, konstrukci a použití v různých oblastech s důrazem na farmaceutický průmysl a klinickou analýzu. Zároveň jsou sledovány i nové trendy ve vývoji senzorů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (31.01.2018)

Studenti budou umět:

Popsat základní vlastnosti chemických senzorů.

Porozumět principům jednotlivých chemických senzorů.

Navrhnout jednoduchý senzor pro stanovení daného analytu (léčiva, protilátky) a zhodnotit jeho výhody a nevýhody pro danou oblast použití.

Literatura -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (21.02.2018)

Z: Eggins B.R.: Chemical Sensors and Biosensors, Wiley, 2004. ISBN: 978-0-471-89914-3.

Z: Baldini F., Chester A.N., Homola J., Martelluci S.: Optical chemical sensors, Springer (2006) ISBN: 978-1-4020-4611-7.

D: Comprehensive Analytical Chemistry: Electrochemical Sensor Analysis, ed. S. Alegret and A. Merkoci, Vol. 49 (2007), Elsevier. ISBN: 978-0444530530.

D: Biosensors and Chemical Sensors - Optimizing Performance Through Polymeric Materials, ed. Edelman P.G., Wang J., Vol 487 (1992), ACS. ISBN: 978-0841222182

D: Biosensor Design and Application, ed. Mathewson P.R., Finley J.W., Vol 511 (1992), ACS. ISBN: 978-0841224940.

D: Chemical Sensors and Microinstrumentation, ed. Murray R.W., Dessy R.E., Heineman W.R., Janata J., Seitz W.R., Vol 403 (1989), ACS. ISBN:0-309-05175-4.

D: Borisov, S. M.; Wolfbeis, O. S.: Optical Biosensors, Chemical Reviews (2008), 108, 423-461. DOI: 10.1021/cr068105t.

Studijní opory -
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (31.01.2018)

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/senzory.pdf

Sylabus
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc. (31.01.2018)

1. Senzory: obecná definice, klasifikace, technologie výroby

2. Senzory: receptory, požadavky na vlastnosti receptoru jako senzorového elementu, detekční mechanizmy

3. Senzory: modifikace povrchu pomocí sebeskladných vrstev

4. Optické senzory: úvod, vlastnosti, upořádání, součásti optických senzorů

5. Optické senzory: evanescentní senzory, speciální vlnovodné senzory

6. Optické senzory: interferenční senzory, reflexní optické senzory, optické mřížky

7. Optické senzory: miniaturizované senzory- tapery, rezonátory, nanočástice

8. Optické senzory: zobrazovací senzory, senzorová pole, nové senzorové materiály

9. Optické senzory: rezonance povrchových plazmonů (SPR)

10. Elektrochemické senzory: základní principy, vlastnosti a upořádání

11. Biosenzory: příprava a elektrochemická detekce

12. Elektrodová pole - elektronické nosy a jazyky

13. Nanotechnologie pro vývoj senzorů

14. Aplikace senzorů ve farmaceutickém průmyslu a diagnostice

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha