PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Prediktivní řízení - M445019
Anglický název: Predictive Control
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445085
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)
Prediktivní řízení je předmět, který shrnuje pokročilé a modelrní metody řízení procesů. Základním pilířem těchto metod je matematický model, který umožňuje využít matematických metod založených na řešení diofantických rovnic, lineárním či kvadratickém programování. Vše je doplněno o aplikační příklady, kde si studenti vyzkouší nové znalosti aplikovat.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a prediktivní metody řízení ( Pole Placement, Predictive Functional Control, Model Predictive Control)

Používat optimalizační metody (lineární

Literatura -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Z: Mareš, J. Hrnčiřík, P., Základy prediktivního řízení, VŠCHT Praha, 2012, 9788070808238

D: Balátě, J. Automatické řízení, BEN, Praha, 2004, 8073001489

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (20.04.2018)

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (04.10.2023)

ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (14.06.2018)

1) Spojitá a diskrétní oblast, diference, sumace, diferenční rovnice, Z-transformace.

2) Stabilita v diskrétní oblasti, delta modely, PSD regulátor, IMC regulátor

3) Spojitý a diskrétní stavový popis.

4) Nelineární a vícerozměrové systémy, regulace, kompenzátory, SplitRange.

5) Adaptivní metody řízení, jednodušší forma prediktivního řízení - PFC.

6) Standardní forma prediktivního řízení � GPC, formulace účelové funkce, formulace predikčního modelu s využitím diofantických rovnic.

7) Formulace predikčního modelu s využitím inverzní matice a stavového popisu. Analytické řešení účelové funkce a výpočet regulačního zákona, standardní a odchylkový tvar.

8) Zavedení omezení akční veličiny a numerický výpočet regulačního zákona.

9) Aplikační příklad I (jednorozměrový lineární systém).

10) MATLAB Multi Parametric Toolbox.

11) Prediktivní řízení vícerozměrových systémů.

12) Prediktivní řízení nelineárních systémů.

13) Aplikační příklad II (vícerozměrový lineární systém).

14) Aplikační příkladd III (nelineární systém)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (04.10.2023)

Teorie řízení

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D. (03.10.2023)

Vypracování a obhajoba sedmi ročníkových projektů: 0 - 25 bodů

Ústní zkouška: 0-75 bodů

Celkové bodové hodnocení: 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha