PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Prediktivní řízení - N445085
Anglický název: Predictive Control
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M445019
Garant: Mareš Jan doc. Ing. Ph.D.
Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M445019
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Prediktivní řízení je předmět, který shrnuje pokročilé a modelrní metody řízení procesů. Základním pilířem těchto metod je matematický model, který umožňuje využít matematických metod založených na řešení diofantických rovnic, lineárním či kvadratickém programování. Vše je doplněno o aplikační příklady, kde si studenti vyzkouší nové znalosti aplikovat.
Poslední úprava: Mareš Jan (06.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat pokročilé a prediktivní metody řízení ( Pole Placement, Predictive Functional Control, Model Predictive Control)

Používat optimalizační metody (lineární programování, kvadratické programování)

Poslední úprava: SMIDOVAL (15.12.2012)
Literatura -

Z: Mareš, J. Hrnčiřík, P., Základy prediktivního řízení, VŠCHT Praha, 2012, 9788070808238

D: Balátě, J. Automatické řízení, BEN, Praha, 2004, 8073001489

Poslední úprava: Mareš Jan (15.11.2012)
Studijní opory -

https://www.honeywellprocess.com/en-us/explore/products

Poslední úprava: Mareš Jan (06.11.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou, získání zápočtu je přitom podmíněno aktivní účastí na cvičení a vypracování zadaných samostatných úloh.

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (04.04.2014)
Sylabus -

1) Spojitá a diskrétní oblast, diference, sumace, diferenční rovnice, Z-transformace.

2) Stabilita v diskrétní oblasti, delta modely, PSD regulátor, IMC regulátor

3) Spojitý a diskrétní stavový popis.

4) Nelineární a vícerozměrové systémy, regulace, kompenzátory, SplitRange.

5) Adaptivní metody řízení, jednodušší forma prediktivního řízení - PFC.

6) Standardní forma prediktivního řízení � GPC, formulace účelové funkce, formulace predikčního modelu s využitím diofantických rovnic.

7) Formulace predikčního modelu s využitím inverzní matice a stavového popisu. Analytické řešení účelové funkce a výpočet regulačního zákona, standardní a odchylkový tvar.

8) Zavedení omezení akční veličiny a numerický výpočet regulačního zákona.

9) Aplikační příklad I (jednorozměrový lineární systém).

10) MATLAB Multi Parametric Toolbox.

11) Prediktivní řízení vícerozměrových systémů.

12) Prediktivní řízení nelineárních systémů.

13) Aplikační příklad II (vícerozměrový lineární systém).

14) Aplikační příkladd III (nelineární systém)

Poslední úprava: Mareš Jan (04.12.2013)
Studijní prerekvizity -

Matematika I, Teorie automatického řízení

Poslední úprava: TAJ445 (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha