PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Exkurze - N101070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kopecká Blanka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní a cílem předmětu je ukázka několika různých chemických provozů zaměřených na výrobu - přípravu anorganických látek.
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

charakterizovat navštívené technologie a shrnout jejich teoretické základy.

Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)
Literatura -

webové stránky vybraných podniků

Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)
Studijní opory -

webové stránky jednotlivých podniků

Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

podmínkou ke splnění studijních požadavků je účast na exkurzi

Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)
Sylabus -

1. úvodní informace

2. návštěva několika vybraných podniků

Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)
Vstupní požadavky -

Obecná a anorganická chemie II

Laboratoř anorganická chemie I

Laboratoř oboru

Poslední úprava: TAJ101 (17.09.2013)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie II

Laboratoř anorganická chemie I

Laboratoř oboru

Poslední úprava: TAJ101 (17.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha