PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N101070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kopecká Blanka Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)
Náplní a cílem předmětu je ukázka několika různých chemických provozů zaměřených na výrobu - přípravu anorganických látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.06.2013)

Studenti budou umět:

charakterizovat navštívené technologie a shrnout jejich teoretické základy.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)

webové stránky vybraných podniků

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ101 (15.09.2013)

webové stránky jednotlivých podniků

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)

podmínkou ke splnění studijních požadavků je účast na exkurzi

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ101 (20.11.2012)

1. úvodní informace

2. návštěva několika vybraných podniků

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: TAJ101 (17.09.2013)

Obecná a anorganická chemie II

Laboratoř anorganická chemie I

Laboratoř oboru

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ101 (17.09.2013)

Obecná a anorganická chemie II

Laboratoř anorganická chemie I

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha