PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N963005A
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šír Marek Ing. Ph.D.
Černý Jaroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N963005
Je záměnnost pro: N126070, N106070, N101070, N963505, N110070, N112070, N148070
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi. Exkurze budou probíhat do institucí, jejichž hlavní pracovní zaměření se vztahuje ke studovanému oboru.
Poslední úprava: Šír Marek (08.02.2016)
Výstupy studia předmětu

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Literatura

Literaturu určuje místo exkurze.

Poslední úprava: Kubová Petra (03.02.2016)
Studijní opory

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
Sylabus

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze.

Poslední úprava: SMIDOVAL (17.12.2012)
 
VŠCHT Praha