PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N110070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V jednotlivých podnicích a výzkumných institucích studenti shlédnou nejdůležitější aparatury a zařízení a seznámí se z důležitými pracovními postupy zaměřenými na organickou syntézu a syntézu a adjustaci léčiv.
Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat procesy používané v průmyslu zaměřeném na malotonážní výroby a výroby speciálních chemikálií

popsat procesy používané ve farmaceutickém průmyslu

popsat zařízení a metody používané v analýze léčiv a speciálních chemikálií

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Literatura -

D:Studijní materiály z navštěvovaných institucí

Poslední úprava: Cibulka Radek (28.08.2013)
Studijní opory -

Elektronické materiály z navštěvovaných institucí.

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Sylabus -

1. Malotonážní syntéza speciálních chemikálií.

2. Biosyntéza a její aplikace.

3. Procesy ve farmaceutickém průmyslu.

4. Správná výrobní praxe.

5. Výzkum v oblasti léčiv.

6. Velkotonážní výroby organických chemikálií.

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř oboru

Poslední úprava: Cibulka Radek (16.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha