PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N110070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Kohout Michal doc. Ing. Ph.D.
Tobrman Tomáš doc. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (23.08.2013)
V jednotlivých podnicích a výzkumných institucích studenti shlédnou nejdůležitější aparatury a zařízení a seznámí se z důležitými pracovními postupy zaměřenými na organickou syntézu a syntézu a adjustaci léčiv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (23.08.2013)

Studenti budou umět:

popsat procesy používané v průmyslu zaměřeném na malotonážní výroby a výroby speciálních chemikálií

popsat procesy používané ve farmaceutickém průmyslu

popsat zařízení a metody používané v analýze léčiv a speciálních chemikálií

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (28.08.2013)

D:Studijní materiály z navštěvovaných institucí

Studijní opory -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (23.08.2013)

Elektronické materiály z navštěvovaných institucí.

Sylabus -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (23.08.2013)

1. Malotonážní syntéza speciálních chemikálií.

2. Biosyntéza a její aplikace.

3. Procesy ve farmaceutickém průmyslu.

4. Správná výrobní praxe.

5. Výzkum v oblasti léčiv.

6. Velkotonážní výroby organických chemikálií.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha