PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N148070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Záměnnost : N963005, N963005A, N963505
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V rámci exkurzí studenti navštíví vybrané konzervátorské a restaurátorské pracoviště a depozitáře.
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

popsat technologie používané na konzervátorských pracovištích

popsat vybavení a režim depozitářů

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

žádná

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na exkurzích je povinná. Toleruje se pouze jedna omluvená neúčast.

Poslední úprava: TAJ148 (10.09.2012)
Sylabus -

Návštěva konzervátorských pracovišt vybraných institucí

  • Středočeské museum v Roztokách u Prahy,
  • Národní archiv
  • Národní museum
  • Archeologický ústav
  • Uměleckoprmyslové museum

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha