PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N148070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Záměnnost : N963005, N963005A, N963505
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
V rámci exkurzí studenti navštíví vybrané konzervátorské a restaurátorské pracoviště a depozitáře.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

popsat technologie používané na konzervátorských pracovištích

popsat vybavení a režim depozitářů

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

žádná

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: TAJ148 (10.09.2012)

Účast na exkurzích je povinná. Toleruje se pouze jedna omluvená neúčast.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

Návštěva konzervátorských pracovišt vybraných institucí

  • Středočeské museum v Roztokách u Prahy,
  • Národní archiv
  • Národní museum
  • Archeologický ústav
  • Uměleckoprmyslové museum

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (21.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha