PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N106070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ106 (06.11.2012)
V rámci exkurzí se studenti prakticky seznámí s výrobou a zpracováním kovových materiálů v českých průmyslových podnicích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Studenti budou umět:

Popsat, jak jsou vyráběny kovové materiály z rud a kovových odpadů.

Popsat, jak se prakticky provádí tváření a tepelné zpracování kovů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Z: Novák P., Pedlík M., Jandová J.: Návod k laboratorním cvičením z korozního inženýrtsví a chemické metalurgie, VŠCHT Praha 1989, 8070800429

Z: Holeček S., Franěk A.: Návody k laboratorním cvičením oboru I, VŠCHT Praha 1989, 8070800208

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/index.htm

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ106 (06.11.2012)

1. Výroba neželezných kovů

2. Výroba železa a oceli

3. Výroba feroslitin

4. Odlévání

5. Tváření

6. Tepelné zpracování

7. Protikorozní ochrana

8. Metody charakterizace kovových materiálů

9. Další chemické výroby

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ106 (23.07.2013)

Kovové materiály

Metalurgie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 60
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 40

 
VŠCHT Praha