PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N126070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Leitner Jindřich prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti navštíví vybrané výrobní podniky a výzkumné instituce, které působí v oblasti výzkumu, vývoje a výroby materiálů a komponent pro elektroniku a elektrotechniku.
Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat technologie a zařízení užívané v průmyslových podnicích k výrobě komponent pro elektroniku a elektrotechniku.

Popsat metody a zařízení užívané ve výzkumných institucích při vývoji a charakterizaci materiálů pro elektroniku a elektrotechniku.

Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)
Literatura -

Žádná

Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)
Studijní opory -

http://www.zoopraha.cz/cs/

Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)
Sylabus -

Návštěva vybraných výrobních podniků a výzkumných institucí zabývajících se výzkumem, vývojem a výrobou materiálů a komponent pro elektroniku a elektrotechniku.

Poslední úprava: TAJ126 (11.12.2012)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: TAJ126 (24.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha