PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Exkurze - N112070
Anglický název: Excursions
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Hermanová Soňa doc. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N963005, N963005A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Zaměření odborných exkurzí je pochopení vztahů mezi výrobou a zpracováním polymerů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SIMEKJ (10.12.2012)

Studenti budou umět: technologie používané ve výrobních podnicích.

Literatura -
Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)

http://eso.vscht.cz

Studijní opory -
Poslední úprava: SIMEKJ (10.12.2012)

http://eso.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)

1.-14. Odborné exkurze a semináře.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: SIMEKJ (10.12.2012)

Makromolekulární chemie.Metody charakterizace polymerních látek.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.7 20
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 90

 
VŠCHT Praha