PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N107080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Rada Miroslav Ing. CSc.
Doušová Barbora doc. Ing. CSc.
Záměnnost : N963003
Anotace -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)
Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické znalosti potřebné pro své budoucí zaměstnání. Součástí je vypracování závěrečné zprávy. Ta obsahuje všeobecné informace o subjektu, technický popis v něm používaných procesů a technologií a chronologický výčet prováděných činností.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: VED107 (27.11.2013)

Students will be able to:

Practically apply the knowledge gained in the study

Solve partial assignment as part of a team

Produce a final report

Literatura -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

D: články z oboru, např. časopis Sklář a keramik

D: webové stránky daného podniku či instituce

Studijní opory -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

elektronické databáze http://knihovna.vscht.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Rada Miroslav Ing. CSc. (22.11.2012)

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

4. Zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: VED107 (10.12.2012)

Laboratoř oboru

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha