PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N963003
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Tošner Jaroslav Ing.
Sedlářová Ivona Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: N105080, M837004, N143080, N107080, N126080, N106080, N101080, N148080, N110080, N112080, N437080, N409080, N445080, M409022, AM837004, M150001, N111080
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Student absolvuje třítýdenní praxi v podniku nebo výzkumné instituci na pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Předmět je zaměřen na aplikaci získaných odborných znalostí v praxi, student získá praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání.
Poslední úprava: Bindzar Jan (16.11.2012)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu.

Poslední úprava: Bindzar Jan (16.11.2012)
 
VŠCHT Praha