PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N110080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci praxe získají studenti dovednosti potřebné pro své budoucí povolání. Student si ověří své dovendosti v praxi a rovněž se seznámí s formálními náležitostmi praktické činnosti.
Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu

řešit konkrétní problémy

pracovat jako součást týmu

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Literatura -

D: Literatura dle pokynů vedoucího na smluvním pracovišti.

Poslední úprava: Cibulka Radek (28.08.2013)
Studijní opory -

Elektronické materiály od školitele práce

Poslední úprava: Cibulka Radek (28.08.2013)
Sylabus -

1. Seznámení se s podnikem či institucí, bezpečnost práce.

2. Seznámení se s konkrétním problémem, studium literatury.

3. Zapojení se do činnosti na projektu či ve výrobním procesu.

4. Práce na projektu, konzultace, ukončení projektu.

5. Vypracování zprávy o praxi.

6. Obhajoba zprávy.

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Laboratoř oboru

Poslední úprava: Cibulka Radek (23.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.9 54
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 90
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 10

 
VŠCHT Praha