PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - N112080
Anglický název: Specialised Practice
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kadeřábková Alena Ing. Ph.D.
Záměnnost : N963003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Seznámení se s technologiemi se zaměřením na výrobu a zpracování polymerů.
Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

analyzovat a optimalizovat procesy v průmyslu,zabývajícím se výrobou a zpracováním polymerů.

Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Literatura -

http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: SIMEKJ (10.12.2012)
Sylabus -

1.-13. odborná praxe

14. odborný seminář

Poslední úprava: SIMEKJ (12.08.2013)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, fyzika polymerů.

Poslední úprava: SIMEKJ (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
2 / 3 56 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 50

 
VŠCHT Praha