PředmětyPředměty(verze: 946)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biomateriály - N126001
Anglický název: Biomaterials
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M126001
Pro druh:  
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Slepičková Kasálková Nikola Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M126001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (13.11.2012)
Předmět Biomateriály je zaměřen na jejich přípravu, strukturu a vlastnosti. Tato problematika patří do oblasti tkáňového inženýrství. Spojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a medicíny s cílem obnovit nebo nahradit tkáně nebo orgány poškozené onemocněním, zraněním nebo vrozenou anomálií. Proto se na přednáškách podílí kromě přednášejících materiálových inženýrů, specializujících se na biomaterály na bázi kovů, keramických, skelným a polymerních materiálů, i buněčný morfolog, který doplňuje informace o požadavcích lékařů na biomateriály.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: SMIDOVAL (11.06.2013)

Studenti budou umět:

základní poznatky o interakci buněk s mezibuněčnou hmotou, biologickou snášenlivost implantátů, využití materiálů v biologii a experimentální medicíně, požadavky na kovové biomateriály, typy kovových náhrad pro stomatologii, interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami, bioinertní keramické materiály, polymery pro dentální medicínu, transport léčiv na polymerních nosičích, základní aplikace polymerů na bázi silikonů a polymery v tkáňovém inženýrství.

Literatura -
Poslední úprava: Šerák Jan Ing. Ph.D. (18.02.2013)

Z: S. Ramakrishna a kol.: Biomaterials: A Nano Approach. Taylor and Francis, 2010.

D: M. Reza Mozafari (Ed.): Nanomaterials and Nanosystems for Biomedical Applications, Springer, 2007.

D: Powerpointové prezentace k jednotlivým přednáškám dostupné na www stránkách Ústavu inženýrství pevných látek http://www.vscht.cz/ipl/

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: TAJ126 (28.11.2013)

Educational materials available at the teacher.

http://www.vscht.cz/ipl/Svorcik.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (13.11.2012)

Kontrola studia je provedena zkouškovou písemkou.

Sylabus -
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (26.09.2018)

1. Interakce buněk s mezibuněčnou hmotou (Dr. Dvořánková)

2. Biologická snášenlivost implantátů (Dr. Dvořánková)

3. Využití materiálů v biologii a experimentální medicíně (Dr. Dvořánková)

4. Požadavky na kovové biomateriály, typy náhrad (Doc. Joska)

5. Kovové biomateriály (Doc. Joska)

6. Kovové materiály pro stomatologii (amalgámy, ostatní) (Doc. Joska)

7. Interakce bioaktivních materiálů s tělními tekutinami (Prof. Helebrant)

8. Bioinertní keramické materiály (Dr. Kloužková)

9. Bioaktivní keramika a její aplikace (Dr. Strnad)

10. Polymery pro dentální medicínu (Ing. Blábolil)

11. Transport léčiv na polymerních nosičích (Prof. Ulbrich)

12. Aplikace polymerů na bázi silikonů (Doc. Hron)

13. Polymery v tkáňovém inženýrství a další aplikace (Prof. Švorčík)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (13.11.2012)

Organická chemie I, anorganická chemie I, fyzika I, úvod dostudia materiálů

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc. (24.09.2013)

Organic chemistry I, Inorganic chemistry I, Physics I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 7
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
3 / 3 83 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 100

 
VŠCHT Praha