PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Účetnictví, daně a právo - N148037
Anglický název: Accounting, Tax and Law
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2010 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Garant: Strnad Tomáš Ing. MBA
Je záměnnost pro: B148029
Anotace -
Poslední úprava: STRNADT (08.10.2013)
Předmět seznamuje studenty se základními principy a pravidly živnostenského podnikání, obchodního práva a financí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Studenti budou umět:

základní principy a pravidla živnostenského podnikání

základy obchodního práva

Literatura -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Z:Účetnictví podnikatelů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Z:Daně z příjmů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Z:Obchodní zákoník. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Z:DPH a spotřební daně. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Materiály u vyučujícího

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=513~2F1991&rpp=15#seznam

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/podnikani/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: VOSATKOK (20.02.2009)
  • studenti píší v úvodu každé přednášky krátký test ověřující znalosti předchozího učiva, pokud se testu nemohou účastnit v průběhu semestru, mají možnost si jej individuálně dopsat během zkouškového období
  • studenti vytvoří vlastní životopis v ČJ a AJ
  • závěrečný test shrnuje všechny získané poznatky, studenti mohou tento test psát teprve tehdy, až mají doplněny průběžné testy
  • klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky všech testů a hodnocení obou životopisů
Sylabus -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

Právní formy podnikání

Obchodní smlouvy

Zaměstnanec vs. podnikatel

Podnikatelské úvěry

Pojištění

Leasing

Daň z příjmu a daňové přiznání

Daň z přidané hodnoty

Podnikatelské účetnictví

Externí zpracování účetnictví a daňové evidence

Hypotéky, půjčky, kreditní karty

Investiční produkty

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha