PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Laboratoř technologie ropy I - N215015
Anglický název: Laboratory of Petroleum Technology I
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M215006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)
Laboratoře doplňují předmět „Technologie ropy I“. Cílem laboratoří je seznámit studenty s vybranými technologickými procesy používanými při zpracování ropy. Studenti provedou technologický proces, stanoví vlastnosti surovin a získaných produktů a vyhodnotí změny, ke kterým v průběhu procesu došlo.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Studenti budou umět:

Provádět v laboratoři vybrané technologické operace.

Analyzovat suroviny a produkty těchto technologických procesů.

Hodnotit a posoudit změny, ke kterým došlo v průběhu technologických procesů.

Literatura -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Není

Studijní opory -
Poslední úprava: ROZ215 (16.08.2013)

Z: Černý J. a kol.: Návody pro laboratoř technologie ropy I. Dostupné v elektronické formě na http://cesmina.vscht.cz/trp/cz/navody-lab-technologie-ropy-i_46

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na výrobu a hodnocení základních rafinérských produktů. Student musí absolvovat níže uvedené práce.

1. Rafinace minerálních olejů (3 dny)

2. Oxidace asfaltů (3 dny)

3. Testování mazacích olejů (1 den)

4. Hodnocení benzinů (1 den)

5. Hodnocení motorových naft (2 dny)

6. Reformování benzinů s využitím mikroreaktorové pulzní techniky (2 dny)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: ROZ215 (20.11.2012)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět „Technologie ropy I“.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 100

 
VŠCHT Praha