PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Informační systémy v ochraně životního prostředí - N240001
Anglický název: Information Systems in Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: McGachy Lenka Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM240001, M240001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: McGachy Lenka Ing. Ph.D. (27.08.2015)
Předmět se zabývá představením a základním seznámením studentů s nejvýznamějšími informačními systémy z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí dostupných v ČR (IRZ, ISKO, REZZO, VODA, mapové servery a další). Studenti jsou v průběhu semestru seznamováni s jednotlivými informačními systémy formou přednášek do kterých se aktivně zapojují. Součástí předmětu je vypracování projektu z oblastiodpadového hospodářství a ochrany životního prostředí, který budou studenti na závěr semestru prezentovat a na jehož základě budou hodnoceni.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Podhola Martin Ing. Ph.D. (09.11.2012)

Studenti budou umět efektivně pracovat a dohledávat informace v dostupných informačních systémech z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí.

Literatura -
Poslední úprava: Podhola Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)

D: Odpadové hospodářství, Kuraš, M., Ekomonitor, Chrudim, 2008, 978-80-86832-34-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Podhola Martin Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Databáze instituce Cenia: http://www1.cenia.cz/www/

Databáze a mapové podklady AOPK ČR: http://www.ochranaprirody.cz/

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Podhola Martin Ing. Ph.D. (15.07.2013)

1. Introduction, reasons for estabilishing the environmental databases, basic principles

2. Integrated pollution register

3. Environmental impact assesment (EIA)

4. Environmental impact assesment (EIA), extended

5. Integrated pollution prevention control (IPPC)

6. Atmosphere quality information system

7. Pollution sources and emissions register

8. Integrated system of execution of cancellation obligation

9. Integrated system of environmental protection

10. Database of old polluted sites

11. Information system "Water"

12. Information portal of National Geological Service

13. Information system of technical environmental protection

14. Map services

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: TAJ240 (25.09.2013)

None

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80

 
VŠCHT Praha