PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané procesy potravinářských a biochemických výrob - N321003
Anglický název: Food and Biochemical Process Engineering
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M321001
Garant: Bubník Zdeněk prof. Ing. CSc.
Záměnnost : S321008, S321008N
Je záměnnost pro: S321008, AM321001, S321008N, M321001, AM321006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Poslední úprava: Bubník Zdeněk (01.10.2013)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

Manage and control food processes from the point of view of energy consumption, environmental impact, minimizing damage to materials, minimizing the effect on the nutritional value of the product during processing

Find the right solution for greater appreciation of raw materials, ie the selection of separation and isolation processes for obtaining biologically and nutritionally valuable substances from raw materials and intermediate food products

Be able to evaluate and select appropriate technological process or procedure for treatment or obtaining materials with desired biological effects, design and calculate the appropriate conditions for subsequent storage and distribution processes

Basic knowledge and overview of modern and prospective processes in food and biotechnological productions.

Poslední úprava: Bubník Zdeněk (01.10.2013)
Literatura -

Základní

Kadlec P. a kol.: Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. KEY Publishing, Ostrava 2012. ISBN 978-80-7418-086-6

Doplňková

Palatý Z. a kol: Membránové procesy. VŠCHT, Praha 2012. ISBN 978-80-7080-808-5

Poslední úprava: Bubník Zdeněk (01.10.2013)
Studijní opory -

Odborné články z databází: SciFinder, Chemical Abstracts, Food, Science and Technology Abstracts

Poslední úprava: Bubník Zdeněk (01.10.2013)
Metody výuky

Výuka je prováděna formou přednášek (celkem 28 hodin) a cvičení (14 hodin).

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, předmět je zakončen písemnou zkoušku.

Poslední úprava: Bubník Zdeněk (05.12.2012)
Sylabus - angličtina

1. Mass transfer, Diffusion, Extraction

2. Crystallization, Nucleation, Precipitation

3. Crystal size distribution, Granulometric analysis

4. Heat transfer, Unsteady-state heat transfer

5. Heating, Cooling, Vaporization, Freeze and Hot-air drying

6. Physical properties of foods

7. Membrane processes, Electrodialysis

8. Ion exchange, Preparative chromatography, Adsorption

9. Rheology and texture, Basic model systems

10. Rheology measurement, Instrumental methods

11. Rheological behavior of foods, Non-Newtonian behavior

12. Desintegration processes, Milling

13. Sedimentation, Dispersion stabilization

14. Centrifugation, Application in food industry

Poslední úprava: Bubník Zdeněk (01.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Fyzikální chemie I

Poslední úprava: Bubník Zdeněk (01.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Zkouškový test 60

 
VŠCHT Praha