PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy kosmetiky - N322024
Anglický název: Basics cosmetics
Zajišťuje: Ústav mléka, tuků a kosmetiky (322)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 210 / 210 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šmidrkal Jan prof. Ing. CSc.
Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B322004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními kosmetickými surovinami, především tenzidy, jejich fyzikálně chemickým chováním a možnostmi analýzy; formami kosmetických výrobků; výrobou tekutých kosmetických prostředků a emulzních kosmetických prostředků; legislativními požadavky při výrobě kosmetických prostředků a působením kosmetických prostředků na pokožku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Studenti budou umět:

orientovat se ve složení kosmetických prostředků

základní teoretické znalosti o tenzidech, emulgátorech, emolientech, humektantech a jiných látkách používaných v kosmetickém průmyslu

připravit základní formy kosmetických prostředků

Literatura -
Poslední úprava: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

Z: Hojerová J., Škultétyová K.: Materiály, SPN, Bratislava, 2007, 978-80-10-01261-9

D: Paye M., Barel A.O., Maibach H.I.: Handbook of Cosmetic Science and Technology, Taylor and Francis, Boca Raton, 2006,978-1-57444-824-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. (06.08.2013)

Studijní materiály budou k dispozici zapsaným studentům v tištěné podobě.

Sylabus -
Poslední úprava: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. (14.11.2012)

1, Kůže, základní pojmy

2, Kategorizace kosmetických prostředků

3, Tenzidy a emulgátory

4, Technologie výroby kosmetických prostředků

5, Kosmetická mikrobiologie. Konzervanty

6, Toaletní mýdla, šampony, tekutá mýdla, sprchové gely apod.

7, Kosmetická mléka a krémy

8, Dekorativní kosmetika

9, Deodoranty, antiperspiranty. Kolínské vody a parfémy

10, Opalovací mléka a oleje

11, Legislativa a obalové materiály

12, Příprava a hodnocení kosmetického mycího prostředku

13, Příprava a hodnocení kosmetického emulzního prostředku

14, Analytické, reologické metody pro hodnocení kosmetických výrobků, měření kožních parametrů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hrádková Iveta doc. Ing. Ph.D. (06.08.2013)

žádné

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.3 7
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.2 5
3 / 3 82 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 20
Zkouškový test 70

 
VŠCHT Praha